Meerjaren onderhoudsplan MJOP

Gebouweigenaren worden jaarlijks geconfronteerd met grote uitgaven. Bij groot- onderhoud aan gebouwen gaat het verder om extra hoge uitgaven in één jaar. Expertise Bureau Noord adviseert vastgoedeigenaren en –beheerders planmatig om te gaan met het onderhoud. Door het onderhoud voor de komende jaren inzichtelijk te maken in een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP), kunnen bepaalde werkzaamheden worden geclusterd wat zorgt voor aanzienlijke besparingen en vermindering van overlast en hinder voor de omgeving. En het kan u zelfs fiscaal voordeel opleveren, mits u bedrijfsmatig opereert

Een technische inspectie biedt inzicht in de kwaliteit van het object. Deze inspectie is de basis van een MJOP. Een financiële begroting geeft inzicht in de te reserveren financiële middelen. Achterstallig onderhoud is te voorkomen of kan, als het al is ontstaan, worden weggewerkt. Daarna kan worden geprioriteerd. Op basis van het MJOP kunnen offertes worden aangevraagd voor het uitvoeren van het onderhoud. Daarbij kan het MJOP ter onderbouwing dienen voor een eventuele financieringsaanvraag, voor het vaststellen van de juiste huurprijs en/of servicekosten. Alles wordt verwerkt in een softwaresysteem (plandatis). De kosten van de diverse onderhoudsactiviteiten voor de komende jaren evenals de totaal benodigde onderhoudsgelden per jaar worden gerapporteerd.

Neem vrijblijvend contact met EBN en vraag naar een informatief gesprek met 1 van onze specialisten.